Theorie

1De werking 2Milieuaspecten 3Benodigdheden 4Enkele getallen

1 De werking
Een houtgestookte CV kachel is te vergelijken met een normale houtkachel waarin een warmtewisselaar is geplaatst. Dit is een ruimte waarin zich cv water bevind en waarlangs de warme uitlaatgassen stromen en zo dus hun warmte afgeven aan het cv water. Dit principe is door Magasro op een zeer efficiënte wijze toegepast op basis van eigen ervaringen en die van andere toonaangevende fabrikanten hierdoor is er een zeer gebruiksvriendelijke en ook degelijke ketel gebouwd waarbij de standaard ketel is voorzien van de modernste technieken.

De ketels hebben een grote vulruimte en werken volgens het omgekeerde verbrandingsprincipe. Het hout word aan de voorzijde door een grote deur gevuld, na het sluiten van deze deur sluit mechanisch de rookgasafvoer van de droogruimte; de elektronisch gestuurde rookgasventilator zorgt voor onderdruk in de verbrandingsruimte, waardoor de vlammen door een keramisch ventiel de vergassingskamer bereiken. De temperatuur kan hier oplopen tot wel 1200 C. Hierna verlaten deze gassen langs de warmtewisselaar het rookgaskanaal
De rookgastemperatuur word nauwlettend in de gaten gehouden door rookgassensor. Deze temperatuur zal tussen de 100 en 200 graden C. worden gehouden. Op deze manier wordt er een rendement behaald tussen de 85 en 90%.
Een houtvergassingsketel voor stukshout moet ten alle tijde zijn aangesloten op een buffervat waarin de ketel zijn (overtollige) warmte kan afgeven dit vat is thermisch geïsoleerd en kan ook nog zorgen voor warm tapwater.

Het principe van een dergelijke ketel is op zich eenvoudig. Echter is het van groot belang te zorgen voor een ten alle tijde veilige situatie. Een ketel zonder veiligheden kan oververhit raken met het gevolg dat het water uit zet en zelfs stoom kan vormen zodat het systeem kan exploderen. Magasroketels zijn voorzien van alle benodigde veiligheden om te zorgen voor een veilige situatie. Zoals een overdrukventiel om overdruk te voorkomen; een koelspiraal om de ketel te beveiligen tegen oververhitting. Ook is een noodstroomvoorziening voor de cv pomp mogelijk.

Top

2 Milieuaspecten
Biomassa wordt door de overheid beschouwd als belangrijke duurzame energiebron. Het kan steeds opnieuw worden aangeplant en geoogst. Mits er niet meer wordt geoogst dan door aanplant beschikbaar komt is de CO2-kringloop gesloten.
Brandhout vormt op het ogenblik nog maar een klein deel van het totale energieverbruik. Het streven van de overheid is dat er in 2020 zo’n 20% van de opgewekte energie uit duurzame energie bestaat. Hout vormt een belangrijk onderdeel voor deze duurzame energie. Vanuit milieuoogpunt zijn in het verleden vraagtekens gezet bij het stoken van hout vanwege de kooldioxide die bij verbranding vrij komt. Uit hout komt echter bij rotting ook kooldioxide vrij, uiteindelijk dezelfde hoeveelheid als tijdens het verbranden. Planten en bomen hebben dit CO2 nodig om te groeien en zetten het om in zuurstof. Dat wat er aan CO2 vrijkomt door houtverbranding is bij het groeiproces van dat hout al gecompenseerd. Het broeikaseffect wordt dan ook hoofdzakelijk veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie en aardgas.

In onze ketels worden de modernste verbrandingstechnieken toegepast de ketel moduleert om zo tot een optimale houtvergassing te komen met een zeer lage uitstoot van stof, koolwaterstof, koolmonoxide en stikstofoxide. De Magasro ketels zijn standaard voorzien van een zgn. rookgassensor, welke de rookgassen meet en de vergassing hierop aanpast.

Top

3 Benodigde voorzieningen voor het aansluiten van een houtgestookte CV ketel

Bij de ketel zijn diverse voorzieningen nodig waarvoor men dient te zorgen:

Top

4 Enkele getallen
Het bepalen van de capciteit van de kachel.
Afhankelijk van de mate van thermische isolatie van uw woning kunt u tussen de 15 en 25 m3 verwarmen met 1 kW vermogen. Ga hierbij uit van het opgegeven nominale vermogen van de kachel.

Energiewaardes.
1m3 hout met 20% vochtgehalte weegt gemiddeld 400 kg en levert zo’n 1600 kWh.
1 kg droog hout = 4 kWh.
1 m3 aardgas     = 8,86 kWh.
1 l stookolie       = 9,5 kWh.
1 kg pellets        = 5 kWh.
In de praktijk, rekening houdend met 85% rendement van de kachel, is er voor 1000 m3 aardgas 6.5 m3 haardhout nodig of 12 m3 houtsnippers.

Top

De Houtvergasser

Contact: info@dehoutvergasser.nl Tel.: 06 21 21 75 45